سرخط خبرها
خانه / دسته‌بندی نشده / سالروز شهادت یکصد و سیزده ۱۱۳ تن از سرداران و مردم شجاع سپاه اسلام لرستانی در بیست و سوم دی ماه

سالروز شهادت یکصد و سیزده ۱۱۳ تن از سرداران و مردم شجاع سپاه اسلام لرستانی در بیست و سوم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید
۱۳۶۳/۱۰/۲۳ فکه علی محمد لشنی زند علیرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه ولی الله عبدالرحیمی عقیل
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه اصغر موسویان حسین
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه پنجشنبه جدیدی قربان
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه حسینعلی جلیلی امیدعلی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه مهرابگ محمدی عزیزعلی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه محمدعلی لک هندری علی اکبر
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه بهرام علی شیری جعفر قلی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه کرم علی جمشیدی غلام علی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه حسین کریمی تقی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه علی محمد کبود جامه غلامرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه ابراهیم توکلی غلام علی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه نصرت الله عبداللهی الیگودرزی عبدالرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه محمد ظاهری فرود
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه علی ماشا الله صوفی محمود
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه جلال صحرانشین قباد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه یدالله یوسفی داود فرود
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه خیرعلی رشنوییان حاجی رضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه شیره شاه کرمی محمدآقا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه رضا سرلکی محمود
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه سبزعلی سرلک حجت الله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه محمدتقی سرلک پرویز
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه محمود علی حسینی حسن
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه بابا حسین ویسکرمی حسین آقا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه حسین هاشمی نژاد سیدعبدالله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه باقر اسداللهی علی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه محمدهاشم نظری حمیدرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه رحیم خان تاجی پور کریم
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه قاسم آژ علی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ سومار رضا پیدایش غلام
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ سومار حسن بازگیر علی جان
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ سومار نوروز دالوند شیرمحمد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد(کمربندی) چراغعلی نقی بیرانوند اعظم
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد – کوی فلسطین امید احمدی پروانه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد – سنگ نوشته محمدرضا چنگایی کبری
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد – پارک ساحلی عزیز سوری افشین
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی پناه دولتشاهی تقی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد میرزابک دولتشاهی زیور
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد تقی دولتشاهی حشمت الله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی پناه دولتشاهی عصمت الله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد تقی دولتشاهی منصوره
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی اکبر رستمی حاج علی اصغر
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد مراد اسدی چگنی محمدرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد رحیم رشیدزاده عبدالرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد رضا استویی عیدی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدجواد رضایی ام البنین
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد پرویز رضایی مقدم فرشته
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی اکبر اسکندری غلام رضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد سید تقی رضوی سیدعلی محمد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد صیدهادی جابری طاهره
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد اجاقعلی جافری همت علی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدتقی پایروندی حسین
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد حسام الدین جزایری نازیلا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی بی غم احمدعلی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد رمضان بیرانوند جهانگیر
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد قاسم بهاروند بهمن
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمد اللهی شهلا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدباقر باقری علی اکبر
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد قربانی بازگیر شاهدوستی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدحسین قائدی هنم سهیلا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدرضا چنگایی ناصر
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد بگ مراد حسنوند صغری
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدتقی خاکبازیان تهمینه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد عبدالمهدی داشی سحر
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد عبدالمهدی داشی سعیده
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد عبدالمهدی داشی علی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدرضا بهاروند امین رضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد موسی نظری حاتم
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد جعفر قلی مرادی مقدم رضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد پیره شکرالهی خرم آبادی سعید
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد درویش عباس موسی پور حمیدرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد کرمعلی میربیک سبزواری سکینه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد باویله میرزاوندیان کبری
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد عبدالمحمد نادی لعبت
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد فرج الله ندری زهرا خانم
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد قادربیگ محمودپورچراغی زیور
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد عیدی نصیری سارا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد الله مراد مرادپوردوآبی خدامراد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد صیدمحمد نعمتی ملک آباد احمد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد ابراهیم نوایی اسماعیل
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد انشاءالله یاراحمدی امیر
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد پرویز یوسفپور عبدالرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد پرویز یوسف پور غلامرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد ططر یوسف پور کافیه خانم
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد یوسف یوسف پور ماشاءالله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد پرویز یوسف پور معصومه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد عیدی نصیری آرام
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد محمدولی طولابی فرد داراب
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد عربعلی زینی وندیان امین
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد ولی الله سبزواری علی رضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد حسن سپهوند بهمن
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی اکبر شاهرخی سید محمد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد مراد آتش پرور یدالله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد طهماسب شیرزاد حمیدرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد اصغر صادقی مطلق محمود
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی محمد صحراگرد الهام
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد توکل موسوی سید فضل الله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی محمد صحراگرد جواد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد شمس الدین گوشه ای معصومه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد کریم طهماسبی معصومه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد احمدقلی عسگری تار خدیجه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد اسدالله غلام پور توران
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد بختیار فلاحزاده فرد شاهین
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد حبیب الله کاکاوندی دیانا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد جعفرقلی کاکولوند غلامرضا
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد جعفر قلی کاکولوند فاطمه
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد علی داد کوسه بیرانوند سوری
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خرم آباد حجت صحراگرد سیمین
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ خ علوی خرم آباد مراد نوروزی چگنی سجاد
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ چهار راه بانک خرم آباد سیدهدایت الله نجفی گندابه سیدشکرالله
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ پلدختر قیصور رفیعی محمدعلی
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ پشت بازار خرم آباد الله مراد ندری مهین بانو
۱۳۶۵/۱۰/۲۳ بروجرد عزت الله نظری فاطمه

درباره ی محمدحسن ظهراب بیگی

همچنین ببینید

سالروز شهادت سی و شش ۳۶ تن از سرداران و مردم شجاع سپاه اسلام لرستانی در بیست و چهارم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ شلمچه ولی آقایی جودکی ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *