شهید حجت سلیمانی

شهید حجت اله سلیمانی

فرزند  :  محمد آقا تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ محل شهادت  :  شلمچه محل دفن  :  گلزار شهدای روستای جلگه خلج از توابع شهرستان پلدختر   سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  ...

ادامه نوشته »

شهید حمید سلیمانی

شهید حمید سلیمانی

فرزند  :  علی تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ محل شهادت  :  شلمچه محل دفن  :  گلزار شهدای روستای جلگه خلج از توابع شهرستان پلدختر سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، ...

ادامه نوشته »

شهید مراد غلامیاری

شهید غلام غلامیاری

فرزند  :  عین شاه تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۲/۱۶ محل شهادت  :  فکه محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  دلفان سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و ...

ادامه نوشته »

شهید حجت الله غلامحسین گودرزی

شهید حجت الله غلامحسین گودرزی

فرزند  :  حوا تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۳/۱۵ محل شهادت  :  شلمچه محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان الیگودرز سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب ...

ادامه نوشته »

شهیدامیر منصور غلامرضایی

شهیدامیر منصور غلامرضایی

فرزند  :  عزیز تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۶/۰۲/۰۵ محل شهادت  :  زبیدات عراق محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  خرم آباد قبرستان خضر سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا ...

ادامه نوشته »

شهیدسعید غضنفری

شهیدسعید غضنفری

فرزند  :  اسفندیار تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۲/۱۲ محل شهادت  :  جاده اهواز خرمشهر محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  خرم آباد قبرستان خضر سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، ...

ادامه نوشته »

شهید محمد تقی علیزاده

شهید محمد تقی علیزاده

فرزند  :  عزیزالله تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۹/۱۱ محل شهادت  :  عین خوش محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  خرم آباد قبرستان خضر سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا ...

ادامه نوشته »

شهید محمدرضا علیپورالوار

شهید محمدرضا علیپورالوار

فرزند  :  محمد تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۲/۲۰ محل شهادت  :  خرمشهر محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  پلدختر سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب ...

ادامه نوشته »

شهید سید احمد عظیمی

شهید سید احمد عظیمی

فرزند  :  سید عطا تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۲/۰۲/۱۰ محل شهادت  :  خرمشهر محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  ازنا سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و ...

ادامه نوشته »

شهید محمد عسگری

شهید محمد عسگری-2

فرزند  :  هاشم تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ محل شهادت  :  خرمشهر محل دفن  :  گلزار شهدای روستای فرزیان از توابع شهرستان  ازنا سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا ...

ادامه نوشته »

شهید محمد عسگری

شهید محمد عسگری

فرزند  :  موسی تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۹/۲۶ محل شهادت  :  عین خوش محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  الیگودرز سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و ...

ادامه نوشته »

شهید نوری عسگری نژاد

شهید نوری عسگری نژاد

فرزند  :  یاور تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۱۱/۰۴ محل شهادت  :  شلمچه محل دفن  :  گلزار شهدای سراب یاس شهرستان  خرم آباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می ...

ادامه نوشته »

شهید عیسی عزیزی

شهید عیسی عزیزی

فرزند  :  خدارحم تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۱/۰۴ محل شهادت  :  رقابیه محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب ...

ادامه نوشته »

شهید بابا محمد عزیزیان سرچقایی

شهید بابا محمد عزیزیان سرچقایی

فرزند  :  آقامحمد تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ محل شهادت  :  کوشک محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  دلفان سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب ...

ادامه نوشته »

شهید محمدنبی عرب

شهید محمدنبی عرب

فرزند  :  حسین تاریخ شهادت  : ۱۳۶۱/۰۷/۳۰  محل شهادت  :  عین خوش محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  خرم آباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر ...

ادامه نوشته »

شهید ذبیح الله عبدی

شهید ذبیح الله عبدی

فرزند  :  نبی الله تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۱۱/۲۲ محل شهادت  :  فکه محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و ...

ادامه نوشته »