خاطرات ۱۶ سالگی ام در اعزام به کردستان برای پاکساری منطقه ضد انقلاب در شهرستان سردشت

سردشت

خاطرات سال ۵۹ منطقه سردشت یک سالی از انقلاب گذشته بود که دشمنان انقلاب اسلامی ایران به سرکرده انگلستان واسرائیل و کشورهای عضو ناتو ( بلوک غرب )و شوروی (بلوک شرق) فعالیت خود را برای براندازی حکومت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) آغاز نموده بودند. گروهها و احزاب ...

ادامه نوشته »

شهید حبیب الله شاه کرمی

شهید حبیب الله شاه کرمی

فرزند  :کریم تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۱۰/۲۶ محل شهادت  :شلمچه محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب خود را ...

ادامه نوشته »

شهید امیر شاه ویرانی

شهید امیر شاه ویرانی

فرزند  :عباس تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۰۳/۰۲ محل شهادت  :حاج عمران عراق محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب ...

ادامه نوشته »

شهید فرهاد شاه احمدی

شهید فرهاد شاه احمدی

فرزند  : طاهر تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۰۶/۱۰ محل شهادت  :حاج عمران عراق محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان تهران سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و ...

ادامه نوشته »

شهید اقا محمد شاه کرمی

شهید اقا محمد شاه کرمی

فرزند  :حسین تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۱۲/۰۵ محل شهادت  :مهران محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان خرم اباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب خود ...

ادامه نوشته »

شهید عطا شاه نظری

شهید عطا شاه نظری

فرزند  :صفا تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۱۱/۰۸ محل شهادت  :خرم اباد محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان خرم اباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب ...

ادامه نوشته »

شهید مهران عالی خانی

شهید مهران عالی خانی

فرزند  :محمد تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۱/۰۱/۰۶ محل شهادت  :خرمشهر محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان خرم اباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب خود ...

ادامه نوشته »

شهید سیده صبا شاهرخی

شهید سیده صبا شاهرخی

فرزند  :محمد تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ محل شهادت  : خرم اباد محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان خرم اباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر ...

ادامه نوشته »

شهید حسین حاجیوند

شهید حسین حاجیوند

فرزند  :  احمدعلی تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۶/۰۱/۳۱ محل شهادت  :  عراق استان سلیمانیه ارتفاعات اطراف شهر ماووت محل دفن  :  گلزار شهدای روستای شول آباد از توابع شهرستان  الیگودرز سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ...

ادامه نوشته »

شهید سید محمد شاهرخی

شهید سید محمد شاهرخی

فرزند  : علی اکبر تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ محل شهادت  : خرم اباد محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان خرم اباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا ...

ادامه نوشته »

شهید مجید شاه وردی

شهید مجید شاه وردی

فرزند  :فرزین تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۰۷/۲۲ محل شهادت  : پل ذهاب محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان خرم اباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر ...

ادامه نوشته »

شهید مرتضی شاه وردی

شهید مرتضی شاه وردی

فرزند  : رضا تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۱۱/۰۲ محل شهادت  : بروجرد محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و ...

ادامه نوشته »

شهید میر جعفر شاه وردی

شهید میر جعفر شاه وردی

فرزند  :حسنقلی تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۱۰/۱۳ محل شهادت  : خرمشهر محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و مطالب ...

ادامه نوشته »

شهید موسی رضا شیر خان چگنی

شهید موسی رضا شیر خان چگنی

فرزند  :مراد تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۰۷/۱۰ محل شهادت  : خرم اباد محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان خرم اباد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر ...

ادامه نوشته »

شهید رضا شنبه زاده

شهید رضا شنبه زاده

فرزند  : دوشنبه تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۰۳/۰۲ محل شهادت  : حاج عمران عراق محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان  الشتر سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می ...

ادامه نوشته »

شهید یدالله شجاعی

شهید یدالله شجاعی

فرزند  : اسدالله تاریخ شهادت  :   ۱۳۶۵/۰۳/۲۱ محل شهادت  : بروجرد محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر و ...

ادامه نوشته »

شهید حجت الله شجاعی اقبلاغی

شهید حجت الله شجاعی اقبلغی

فرزند  :نبی الله تاریخ شهادت  :  ۱۳۶۵/۰۲/۳۱ محل شهادت  : حاج عمران عراق محل دفن  :  گلزار شهدای شهرستان بروجرد سایت یاد امام و شهدا و رزمندگان استان لرستان ، بانک اطلاعاتی جدیدی را برای معرفی این شهید والامقام بازنموده، لذا ازکسانی که از وی  خاطره دارند، تقاضا می شود،تصاویر ...

ادامه نوشته »