سرخط خبرها

بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۶

سالروز شهادت پنجاه ۵۰ تن از سرداران و مردم شجاع سپاه اسلام لرستانی در بیست و هفتم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۰/۱۰/۲۷ اندیمشک یدالله اسدی محمد ۱۳۶۵/۱۰/۲۷ اهواز – راه آهن حسن آسترکی زاده جهانگیر ۱۳۶۱/۱۰/۲۷ بستان غلامعلی غلامی مقدم حسن ۱۳۶۲/۱۰/۲۷ جاده اندیمشک – خرم آیاد عزیزخان کرمی چگنی الماس ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ خاش علی مدد قاسمپور علی ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ خرم آباد شفیع ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست ونه ۲۹ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در بیست و شش دی ماه

شهید محمد بروجردی

  تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۶/۱۰/۲۶ ماووت عراق منصور آزادی ولی الله ۱۳۶۶/۱۰/۲۶ ماووت عراق محمدحسین اسداللهی حسین ۱۳۶۶/۱۰/۲۶ ماووت عراق صیدمحمد اسدی چگنی بهمن ۱۳۶۵/۱۰/۲۶ شلمچه قدرت الله اکبری فرج الله ۱۳۶۵/۱۰/۲۶ شلمچه خداداد اکبری کریم آبادی فیض الله ۱۳۶۵/۱۰/۲۶ شلمچه شارضا پیرمحمدی ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست ۲۰ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در بیست و پنجم دی ماه

  تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۶/۱۰/۲۵ ماووت عراق امیر اسدی سرچقایی عزیز ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ شلمچه نجفقلی بلفکه روزعلی ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ نفت شهر میرزا پیامنی محمدحسین ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ شلمچه علامراد حسنوند عزیزالله ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ شلمچه علی عباس خاوری پاپی کرم ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ شلمچه کاظم دالوند علی ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ بروجرد علی اصغر ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت سی و شش ۳۶ تن از سرداران و مردم شجاع سپاه اسلام لرستانی در بیست و چهارم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ شلمچه ولی آقایی جودکی خیرالله ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ شلمچه حبیب الله انطاق محسن ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ شلمچه مهدی عیوضی خیرعلی ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ سومار علی براتی حسن ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ شلمچه میرفلاح برجه فضل الله ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ شلمچه محمدعلی بهاروندمطلق احمد ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ سومار حسین پاپی علاء ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ شلمچه ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت یکصد و سیزده ۱۱۳ تن از سرداران و مردم شجاع سپاه اسلام لرستانی در بیست و سوم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۳/۱۰/۲۳ فکه علی محمد لشنی زند علیرضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه ولی الله عبدالرحیمی عقیل ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه اصغر موسویان حسین ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه پنجشنبه جدیدی قربان ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه حسینعلی جلیلی امیدعلی ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه مهرابگ محمدی عزیزعلی ۱۳۶۵/۱۰/۲۳ شلمچه محمدعلی لک هندری علی اکبر ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست و دو ۲۲ تن از مردم شجاع شهرستان بروجرد بوسیله بمب باران های رژیم بعث عراق در بیست و دوم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد اسدالله جهشی افشین ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد بهرام قنبری دهکردی داریوش ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد عبدالباقی ارضی محمدرضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد محمدحسین عنبری حسن ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد ادریس عموری عبدالله ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد نوار عموری ادریس ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد سیداصغر صفایی سید اکبر ۱۳۶۵/۱۰/۲۲ بروجرد ابراهیم ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت ده ۱۰ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در بیست و دوم دی ماه

محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید پاسگاه زید محمدکریم بوالحسنی تقی شرهانی اسدالله جهان پناه مهرداد شلمچه حسنعلی جوکار محمدحسین شلمچه ولی منصوری کوروش شلمچه حیدر فریدونی امیر شلمچه نوروز نجفوند دریکوند سام شلمچه علی اصغر دریایی حسین شلمچه امیرحسین روزبهانی غلام شلمچه یارمراد گراوند محمدمراد میمک حسین ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست و دو ۲۲ تن از مردم شجاع شهرستان بروجرد بوسیله بمب باران های رژیم بعث عراق در بیست و یکم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بروجرد قربان قربانی اشرف ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بروجرد حبیب الله آقایی یدالله ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بروجرد حمزه آقایی روزبهانی محمد ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بروجرد ولی امیرسرداری آذر ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بروجرد محمدعلی بهرامی ماه جبین ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بروجرد صیدرضا بیرانوند علی رضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ بروجرد رحمان حاجی روزبهانی محمدرضا ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت هشت ۸ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در بیست و یکم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ پل کرخه رمضان سبزیوند محمد ۱۳۶۶/۱۰/۲۱ زبیدات عراق غلامرضا نادری محمدرضا ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ سقز علی رحیم علیدادی قدرت ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ شاوریه غرب دزفول حاتم یاراحمدی علی محمد ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ شلمچه علیمراد نصراللهی عباس ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ شلمچه حسین جلالوند مهرداد ۱۳۵۹/۱۰/۲۱ کرخه نور محمدزمان ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت پنج ۵ تن از سرداران شجاع سپاه اسلام لرستانی در بیستم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۳/۱۰/۲۰ زبیدات عراق داراب خان باباخانی احمد ۱۳۶۳/۱۰/۲۰ زبیدات عراق شیرزاد دریکوند سلطان مراد ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ شلمچه قاسم جودکی علی ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ شلمچه غلامعباس زارع محمدرضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ شلمچه محمدحسین عادلی محمد نبی

ادامه نوشته »

سالروز شهادت شصت ویک گل پرپر لرستانی در بمب باران مدرسه فیاض بخش بروجرد توسط جنایتکاران بعثی عراقی

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ بروجرد قدرت الله دوستار روزبهانی حمیدرضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ بروجرد نظامعلی ولی پوری گودرزی حسن ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ بروجرد شکرخدا عظیمی رضا ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ بروجرد شکرالله آقایی محمد ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ بروجرد علی عزیزی حسین ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ بروجرد احمد عباسی حسن ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ بروجرد جعفر زرندی اکرم ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت هیجده ۱۸ تن از سرداران شجاع سپاه اسلام لرستانی در نوزدهم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۰/۱۰/۱۹ کرخه نور علی حسن آهسته غلام رضا ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ شلمچه عباسعلی امیری حسین رضا ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ شلمچه حاجت بهمنی الله کرم ۱۳۶۲/۱۰/۱۹ مهاباد احمد بیرانوند قاسم ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ شلمچه محمدباقر پارسی علی محمد ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ شلمچه حاج علی دریکوند خدارسان ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ سوسنگرد باقر ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت هفت ۷ تن از سرداران و مردم شجاع سپاه اسلام لرستانی در هیجدهم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۵۹/۱۰/۱۸ سوسنگرد علی حاجیوند احمدعلی ۱۳۶۷/۱۰/۱۸ بم شامیرزا رباطی محمدرضا ۱۳۵۹/۱۰/۱۸ دشت عباس حبیب الله روزبهانی حسین ۱۳۵۹/۱۰/۱۸ تنگ حاجیان صید محمد علیپورفرد سردار ۱۳۶۶/۱۰/۱۸ ماووت عراق کرم فضلی شیرمحمد ۱۳۵۷/۱۰/۱۸ بروجرد اسدالله کوقان ماشاالله ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ زبیدات عراق شاه عباس ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت دوازده ۱۲ تن از سرداران شجاع سپاه اسلام لرستانی در هفتدهم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۷۳/۱۰/۱۷ سومار صحبت الله پورمراد غلام ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ چم هندی صیداکبر رضایی تاری محمدتقی ۱۳۶۴/۱۰/۱۷ جزیره مجنون عراق کرم بگ عوض نژاد بابانازار ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ مهاباد حبیب الله قربانی روح الله ۱۳۶۵/۱۰/۱۷ جاده دیواندره – سنندج قنبر کردعلیوند اسفندیار ۱۳۵۹/۱۰/۱۷ کرخه اسدالله ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت چهارده ۱۴ تن از سرداران شجاع سپاه اسلام لرستانی در شانزدهم دی ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۵۹/۱۰/۱۶ سر پل ذهاب شاه مراد ابدالی محمدی لازم ۱۳۶۰/۱۰/۱۶ قروه حسن ابراهیمی غلام رضا ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ بیات کرم رضا ایزدی احمد ۱۳۶۷/۱۰/۱۶ مریوان رضا پاپی حسین ۱۳۵۹/۱۰/۱۶ هویزه الله داد پاپی صفرعلی ۱۳۶۶/۱۰/۱۶ ماووت عراق ماشاالله توکلی منصور ۱۳۶۶/۱۰/۱۶ ماووت ...

ادامه نوشته »