سرخط خبرها
خانه / شهید محسن صادقی / خاطره شرکت شهید محسن صادقی در عملیات ولفجر مقدماتی بدون اینکه کسی متوجه او شود.

خاطره شرکت شهید محسن صادقی در عملیات ولفجر مقدماتی بدون اینکه کسی متوجه او شود.

خاطره شرکت شهید محسن صادقی در عملیات ولفجر مقدماتی بدون اینکه کسی متوجه او شود.

خاطره شرکت شهید محسن صادقی در عملیات ولفجر مقدماتی بدون اینکه کسی متوجه او شود.

ظهراب بیگی - ستاد سپاه ناحیه لرستان

خاطره شرکت شهید محسن صادقی در عملیات ولفجر مقدماتی بدون اینکه کسی متوجه او شود. هنوز چند ماهی از خدمتم در آن قسمت نمی گذشت که زمزمه برگزاری عملیاتی در بین برادران سپاه بگوش می خورد. حدود یک هفته قبل از عملیات بود( ماه بهمن ۶۱- عملیات ولفجر مقدماتی) که ...

ادامه نوشته »