سرخط خبرها
خانه / شهید محسن صادقی / خاطره من وشهید محسن صادقی حدود بیست ودوسال بعد از شهادتش در سال ۸۷ که هیچ کس آنرا باور نداشت!!!

خاطره من وشهید محسن صادقی حدود بیست ودوسال بعد از شهادتش در سال ۸۷ که هیچ کس آنرا باور نداشت!!!

خاطره من وشهید محسن صادقی حدود بیست ودوسال بعد از شهادتش در سال ۸۷ که هیچ کس آنرا باور نداشت!!!

خاطره من وشهید محسن صادقی حدود بیست ودوسال بعد از شهادتش در سال ۸۷ که هیچ کس آنرا باور نداشت!!!

شهید محسن صادقی-روح الله سپهوند

خشهید محسن صادقی-روح الله سپهوند اطره من وشهید محسن صادقی حدود بیست ودوسال بعد از شهادتش در سال ۸۷ که هیچ کس آنرا باور نداشت!!! تا اینکه دربهارسال ۸۹ به اتفاق تعدادی از همکاران بازنشسته وشاغل مأموریت یافتیم برای امر نظارت بر پروژه کشاورزی شرکت تعاونی حضرت ابوالفضل(ع) به اندیمشک ...

ادامه نوشته »